Környezetbarát takarítás – nem beszélünk zöldségeket!

Ismétlés a tudás anyja, tartja a jól ismert közmondás. Röviden pontokba szedtük még egyszer a legfontosabb információkat zöld takarítás, környezetbarát szolgáltatás minősítése témában.

Minősítse takarítását a magyar nemzeti
„Környezetbarát Szolgáltatás” védjeggyel!

1. A fogyasztók számára egyre fontosabbak a környezetvédelmi szempontok. Vegye figyelembe a fogyasztói igényeket!

2. Elkészült a környezetbarát takarítási módokat magában foglaló új feltételrendszer, a KT 64. Követelményrendszer a magyar nemzeti „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítő védjegy elnyeréséhez.

3. Az elfogadott új követelményrendszer alapján, amely 2014. március 18-tól 2017. március 31-ig van érvényben, már pályázható és elnyerhető a környezetbarát takarítási szolgáltatást tanúsító védjegy.

4. A szolgáltatás minőségtanúsítását végző Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. szakmai partnerével a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetséggel együttműködve dolgozta ki a takarításszolgáltatásra vonatkozó új feltételrendszert, ami kiterjed mind a napi takarítási módokra (gépi, vegyszeres, vegyszermentes, mikrószálas), mind a nagytakarításokra is.

5. A Környezetbarát takarítási szolgáltatás új feltételrendszer azokat a környezetvédelmi és egyéb követelményeket tartalmazza, amelyek előnyösen megkülönböztetik a környezetbarát takarítást a többi takarítási szolgáltatástól.

6. A „Környezetbarát Szolgáltatás” védjegy igazolja, hogy az adott takarítási módszer környezetkímélő.

7. A környezetbarát szolgáltatások minősítését szigorú követelmény- és feltételrendszerhez kötik a minősítést végző szervezet független szakértői.

8. Odaítéléskor figyelembe veszik a szolgáltatás során a levegőre, a vízre, a talajra és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat.

9. Minőségtanúsítással hitelesítheti kiváló környezeti tulajdonságú takarítási szolgáltatását.

10. A pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., amely Társaság konzultációt nyújt a pályázatra történő felkészüléshez, végzi a pályázatok értékelését, továbbá a miniszteri jóváhagyást követően megköti a védjegyhasználatra vonatkozó szerződést.

Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Lipthay utca 5., I. em. 11-12.
Telefon: (+36-1) 336-1146, fax: (+36-1) 336-1157
E-mail: info@okocimke.hu,   www.okocimke.hu

További, 2017-ben felülvizsgált tájékoztatók:

KT-64 feltételrendszer itt tekinthető meg.
Pályázati tájékoztató itt tekinthető meg.